[ suadhm @ 16.02.2017. 10:45 ] @
Kako se može uraditi rename više fajlova u nekom folderu koristeći samo shell komande?

Rename je potrebno izvršiti pomoću shell skripte. OS na serveru je CentOS.

Problem je sledeći:

- Neki backup tool napravi backup neke baze i taj backup smjesti u neki folder na serveru
- Backup se sastoji od četiri fajla koja nemaju extenziju, imena fajlova su tipa: IME_BAZE_neki_random_brojevi
- Shell skripta treba da ove fajlove reimenuje u fajlove sa imenom tipa: IME_BAZE_neki_random_brojevi.old


Ima li neko ideju kako se ovo može uraditi?
[ Aleksandar Đokić @ 16.02.2017. 12:43 ] @
Ih bre prijatelju...

for i in `ls IME_BAZE*`; do mv $i $i.old; done
[ suadhm @ 17.02.2017. 13:24 ] @
Hvala na pomoći, ali ja sam već to bio riješio sa:


for file in *.*; do mv "$file" "${file%.*}.old"; done


Pozdrav!
[ Aleksandar Đokić @ 17.02.2017. 18:05 ] @
Ok, izvini.